Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
46 views • April 12, 2018

林青霞靠「四個字」贏得「永遠的大美人」稱號

djy.hk
永遠的大美人「林青霞」像是一個品牌,代表「清純玉女」,代表「形象百變」:亦古亦今、亦男亦女,代表「賢妻良母」:視繼女邢嘉倩為己出,疼愛如公主。 算起她的情史,總離不開與她離離合合長達20年的秦漢。講起那段歷史,曾令她早在70年代就萌生過退意。日前,她與好友施南生在對談中提及此事。 電影監製施南生:「72到79年,你一生人拍了100部電影,居然這7年你拍了55部電影?」「想知道你那個時候是怎麼過的呢?一年拍12部電影,都沒時間睡覺了吧?」(0512--0519) 明星林青霞:「我那7年都沒怎麼在床上好好睡過覺。」 電影監製施南生:「79年在你事業如日方中的時候,你就去了美國,是吧?當時怎麼樣,你會想到離開呢?」 明星林青霞:「唉,你想想看,我拍這麼多部戲,7年沒怎麼睡覺,能不崩潰嗎?所以,那個時候我就想:哎呀,我要離開電影圈!所有跟電影有關的人跟事我都不要知道!希望沒有人認識我!那個時候我還想,說到美國,就算是做餐廳的女侍應,都好過我拍電影。」 施南生說:「我記得很清楚,所有的香港新浪潮導演都想拍林青霞。每個想的都有自己的想法,都想拍一個不一樣的林青霞。」 1981年譚家明導演的《愛殺》追到美國找林青霞拍戲。84年回港,她先後同劉德華、梁家輝、甄子丹、張國榮、張學友、梁朝偉等巨星合作過,塑造了無數的經典角色,卻鮮有傳出過緋聞。 當被粉絲問及:「如何不受外界誘惑,踏踏實實演戲的呢?」 明星林青霞:「其實,我進電影圈呢,我答應我父母。唯一讓他們放心的,我就答應他們四個字:「潔身自愛」。我就告訴他們:我一定會做到這一點。但是,我後來我真的是全身而退。我很感謝!讚美主,能讓我做到這四個字!」 1994年,林青霞下嫁香港商人邢李㷧,暫為她的電影生涯劃上休止符。
Show All
Comment 0