Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
19 views • April 3, 2021

美國費城附近看雪雁遷徙,壯觀、夢幻!一天十幾萬隻飛到賓州Middle Creek Wildlife Management Area。成群嬉戲、飛舞,然後北飛 Sno

ACM盟传媒
ACM盟传媒
Youtube黃標無收益,歡迎加入頻道會員支持我們。 傳播真相,光復中華。 https://www.youtube.com/channel/UCYbowORTLA3bN8mp0EHR-2w/join 更多互動交流機會
Show All
Comment 0