ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • May 28, 2023

1月13日,第三十次民間記者會「黃色經濟起革命 良心消費衛我城」黃店「光榮冰室」負責人談良心經濟圈說,7月分已經開始支持運動。他說,不會排斥藍店...... _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

1月13日,第三十次民間記者會「黃色經濟起革命 良心消費衛我城」黃店「光榮冰室」負責人談良心經濟圈說,7月分已經開始支持運動。他說,不會排斥藍店...... _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0