Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
43 views • November 18, 2019

Food Street Kharadar Karachi | Egg Chicken Sandwish | Crispy Cheesy Pizza Fries

Shamsher zadani
Shamsher zadani
Kharadar is Famous for street food, here you will find Jalebi, Bun Kabab,fresh Sweets, French Fries, Tornado potato, Pizza Fries, Different types of sandwish, fresh juice and much more Address: Paria St, Kharadar Ghulam Hussain Kasim Quarters, Kharadar Karachi #PizzaFries #tornadopotato #Frenchfries
Show All
Comment 0