เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
106 views • January 22, 2021

A Closed Terrarium after 5 Months

Natural World Facts
The closed native terrarium has been blooming for 5 months. Take a look at the life that inhabits the terrarium ecosystem, from woodlice and earthworms to other insects. #terrarium #nativeterrarium #nature Woodlice and springtails decompose organic matter and recycle the nutrients back into the soil. Plants grow and die and adapt to the conditions in the jar, and slugs break down those that don't adapt in time. Centipedes and harvestmen, the predators of the jar, hunt down and control the populations of the other inhabitants, with their own numbers held in perfect equilibrium with the creatures they consume. Watch how I built this terrarium: https://youtu.be/y0u9k-MSo8U Initial footage video: https://youtu.be/y771wlWpzps Music: Dancing with a Ghost (https://soundcloud.com/leo-richards-music/dancing-with-a-ghost) The music was made by me :) If you'd like a free download link, comment below. 00:00 Introduction 00:15 Life in the Terrarium 00:37 The Role of Woodlice 01:07 Harvestmen 01:17 The Role of Earthworms 01:47 The Cycle of Life 02:25 Unidentified Eggs 02:36 Outro
Show All
Comment 0