Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
39 views • October 27, 2021

克魯茲參議員質問Tik Tok中共背景 與高管唇槍舌戰

大紀元
大紀元
克魯茲參議員質問Tik Tok中共背景 與高管唇槍舌戰 克魯茲參議員質問Tik Tok中共背景 與高管唇槍舌戰
Comment 0