Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
211 views • January 18, 2022

官方無法證偽的西米斯預言,2028年地球將完成過渡期,在此期間,各種災難將達到最高峰……

信不信由你
信不信由你
❇️ 2022,人類面臨的災難是高潮叠起還是峰迴路轉,這是個問題。 #信不信由你 信不信由你官方safechat頻道開通啦,請大家關注 https://safechat.com/channel/2787975878140624074
Show All
Comment 0