Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
201 views • January 18, 2022

20210317 輝瑞高級主管說,施打疫苗目的不是要消滅病毒!

數位台灣家族
Pfizer ko-kip-chú-kóan kóng, chù e̍k-biâu bo̍k-tek m̄-sī beh siau-bia̍t pēⁿ-to̍k! 輝瑞高級主管說,施打疫苗目的不是要消滅病毒!
Comment 0