Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • March 17, 2023

習近平登基三把火, 針對美國見縫插針, 彎道超車, 硬碰硬【希望之聲粵語-粵講粵有理】(中文字幕)

希望之聲粵語頻道
尊敬的觀眾朋友,請留下您的電子郵件,以便我們能及時地為您發送最新資訊以及優惠政策:https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l0i0e3 ------------------------- 中共牽頭 拼湊邪惡聯盟【粵講粵有理】 主持 : 石頭 嘉賓:路橋 視頻製作:方婷 文字整理 : Susan / Louise 圖源: Getty Images, storyblocks.com, AFP #習近平訪俄 #中共"調停"沙伊 #中共任李尚福為國訪部長 -------------------------- 🌻🎈透過Patreon(https://www.patreon.com/SoundofHopeNews)支持我們,您的支持將是我們創作出好作品的動力。您也可以隨時取消訂閱。 🌻 https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/l0i0e3 (訂閱我們的新聞) 🚗捐車網址 ► https://donatecarsoh.org ☎️捐車熱線:855-578-0088 🤝廣告合作洽談 ► SOHTV2022@gmail.com
Show All
Comment 0