ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,581 views • June 19, 2022

〈吹替版〉核保有国の核弾頭保有数が増加

世界の核兵器の現状について、新しい報告書が発表されました。報告書によると、世界の全ての核保有国が核兵器の増強や改良を進めているとのことです。
Comment 0