ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0/9527
1,064 views • June 30, 2022

Great America Land Sold, Shutting Down

NTD News
NTD News
A beloved Bay Area amusement park is shutting down, after another company is buying up its land. The park will start winding down after 11 years.
Comment 0