Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
249 views • August 2, 2022

阿里股價連跌數日,星期五恒生科指成份股為何全線下挫?外資聞訊撤離?習近平二十大連任後,中共國策轉向何方?外資是否會回來? 【#蔚然財商天下】2022.08.02

蔚然 財商天下
Youtube 訂閱:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 Youmaker 頻道:https://www.youmaker.com/channel/3f698fe3-4dd8-409a-83b7-5c85d28ec68f #馬雲 #阿里巴巴 #習近平 #二十大 #財商天下 阿里股價連跌數日,星期五恒生科指成份股為何全線下挫?外資聞訊撤離?習近平二十大連任後,中共國策轉向何方?外資是否會回來? 【#蔚然財商天下】2022.08.02 #馬雲 #阿里巴巴 #習近平 #二十大 #財商天下 上個星期資本市場很熱鬧,阿里巴巴準備和美國分手,巧合的是,馬雲則被傳準備放棄對螞蟻集團的控制權。在阿里股價連跌數日之際,星期五恒生科指權限下挫,外資正迅速撤離。甚麼原因導致外資撤離?有資深投資人表示, 這與習近平二十大連任,中共國策轉型有關,外資是否會回來?
Show All
Comment 0