Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
770 views • June 29, 2022

HTC Unveils Phone Dedicated to the Metaverse

NTD News
NTD News
Taiwan's leading mobile phone brand HTC launched a new mid-level phone on Tuesday. It provides a portal into Viverse, That's HTC's metaverse. It lets users navigate a virtual reality world to visit art exhibitions.
Comment 0