Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
163 views • June 24, 2022

小麥、大蒜換房?「房票」重出江湖?人才變韭菜?河南「五大發明」,為何跟房地產相關,還集中在鄭州?爛尾樓遍地,房企債務危機蔓延,中國房地產已到進ICU的危急時刻?【蔚然財商天下】2022.06.24

蔚然 財商天下
Youtube 訂閱:https://www.youtube.com/channel/UC82AiO-ehTTIZ3PpnTkecvA/?sub_confirmation=1 Youmaker 頻道:https://www.youmaker.com/channel/3f698fe3-4dd8-409a-83b7-5c85d28ec68f #大陸房地產 #小麥大蒜換房 #房票 #爛尾樓 #河南鄭州 #房企債務危機 #財商天下蔚然 小麥、大蒜換房?「房票」重出江湖?人才變韭菜?河南「五大發明」,為何跟房地產相關,還集中在鄭州?爛尾樓遍地,房企債務危機蔓延,中國房地產已到進ICU的危急時刻?【#蔚然財商天下】2022.06.24 #大陸房地產 #小麥大蒜換房 #房票 #爛尾樓 #河南鄭州 #房企債務危機 #財商天下蔚然 #大陸房地產 銷售低迷,#房企去庫存 壓力大,以#河南鄭州 為代表,為了售樓花樣百出,#小麥換房、#大蒜換房,以#房票 代替拆遷款等,目的都是為了促進#房地產銷售,但同時,連鄭州引進的#高學歷人才,也被#割韭菜,買到#爛尾樓,還有#維權業主 #被賦紅碼。#房企債務危機 已經從#民營房企 蔓延至 #國有企業 #綠地控股,#房地產 #量價齊跌,#新房價格 六年來首次下降,#中國房地產危機 已經波及#金融系統,#系統性風險 正在加大。
Show All
Comment 0