Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • September 27, 2022

党媒惊人预报:中国进入朝鲜模式!党和国家领导人只有他一人!但政变传言蔓延,他仍未露面!病得不轻?王沪宁突然现身,高喊两个确立。直播与互动 美东9月27早8点15、即中港台9月27晚8点15 2022-09-27 08:58

陳破空縱論天下
誠請贊助:Paypal賬號:https://www.paypal.me/ChenPokong 油管第二頻道:陳破空風雲劇場 https://www.youtube.com/channel/UCDrwYVw-P9Y9WOjucmUIIxw 敬請訂閱:陳破空會員網站/著作连载与段子大全 https://www.chenpokongvip.com 陳破空縱論天下:追蹤新聞,緊貼時事。獨特視角,精準解析。中共權力鬥爭,中國社會百態,美中對抗博弈,國際熱點新聞,兩岸世紀競逐。政治走向,經濟起伏,軍事風雲,歷史雲烟。時不時以幽默段子結尾,寓意深沉,發人深省。 陳破空:旅美作家、政论家、八九民運人士。出生於四川省三台縣。就讀湖南大学、同济大学。美國哥倫比亞大學公共管理碩士。曾執教中山大學。代表作品:《中南海厚黑学》、《假如中美开战》、《川普對決習近平》、 《全世界都不了解中國人》、《關於中國的一百個常識》 … 党媒惊人预告:中国进入朝鲜模式 !党和国家领导人只有他一人。但他仍未露面!#政变传言 #王沪宁 突然现身,高喊两个确立。#深圳起义
Show All
Comment 0