Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
65/12212
143 views • December 29, 2022

West Point Removing Confederate Memorials

NTD News
NTD News
The U.S. Military Academy at West Point has begun the removal and modification of 13 Confederate memorials and symbols on its campus. This continues the nationwide trend of taking such Confederate memorials down.
Comment 0