Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
476 views • April 3, 2021

💥五國海軍會師緬甸附近海灣!美國強制撤僑;台鐵出軌超51死,遇難者獲賠540萬;美國會大廈遭汽車襲擊;抵制洋貨劇本揭曉,中宣部內部會議曝光;普京警告摧毀烏克蘭,北約美軍緊急應對|新聞拍案驚奇 大宇

📣 免翻墻鏈接 👉🏻 💎本集節目美東4/2 製作 0:00​ 💎#台鐵出軌​ 超51死 每名遇難者獲賠540萬 00:48​ 💎美國會大廈遭“汽車襲擊” 一警撞死 全區封閉 3:56​ 💎打倒可樂!美版抵制行動為了啥? 6:35​ 💎#可口可樂​ 屢遭起底 堅持給中共國投資 8:46​ 💎中共抵制洋貨「劇本」揭曉 華爾街也被惹毛? 11:20​ 💎德國足球隊創意挺人權 善惡間所有人都在表態 14:04​ 💎哈薩克人持續抗議中共 美國智庫成北京木馬 15:37​ 💎五國海軍會師緬甸附近海灣 美國強制撤僑 17:24​ 💎普京警告摧毀烏克蘭 北約和歐洲美軍緊急應對 18:46​ #美國會大廈遭汽車襲擊​ - 🔔為避免偏見審查,不受阻礙地呈現節目內容,請關注大宇博客,每日更新: http://bit.ly/DayuBlog​ (新拍有任何文章和視頻的更新消息,我們都將在第一時間提供給您!) - 🔵 訂閱每日視頻 + 按小鈴鐺: http://bit.ly/PAJQsub​ 🔵 加入會員: http://bit.ly/JoinDayuYL​ 🔵 大宇網頁:https://www.youlucky.com/dayushow​ - ⭕️ 支持我們 (不通過YT的捐款): http://bit.ly/DayuTime​ ⭕️ 觀看大宇會員視頻,點擊 【大宇會員區】: https://www.youlucky.com/dayumembers​ 【自媒體會員區】: https://www.youlucky.com/memberforall​ - 爆料訊息: xwpajq@gmail.com 會員與捐款訊息: dayutime99@gmail.com 爆料中,請盡量多提供一些說明文字,便於工作人員查看。我們每天都收到大量的各類郵件,容易濾過,或者沒有採用您的資料,還請大家不要介意。 再次提醒一下,大家給我們發信,請不要發網上重複的消息,請發您自己掌握的有關實情,而且儘量寫好事件發生的時間地點,最好再附上幾句簡介,讓我們知道發生了什麼。只有一張照片,或者是視頻,我們沒辦法確認,不好報導。請您一定保證自身安全的前提下,再發送有關信息,安全第一! - 每日文章,追蹤部落格: http://bit.ly/DayuBlog​ 視頻平台:https://www.youmaker.com/channel/03ad...​ 臉書:https://www.facebook.com/dayupage​ 推特:https://twitter.com/xwpajq_dayu​ - 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods​ 更多視頻: 新聞拍案驚奇 新冠病毒疫情 👉 https://www.youtube.com/watch?v=-77z_...​ 大宇推薦!新聞拍案驚奇 精彩視頻 👉 https://www.youtube.com/playlist?list...​ - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8​ Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - © All Rights Reserved.
Show All
Comment 1