เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
243 views • March 16, 2021

Sunset painting | Acrylic painting | step by step | Daily art #238

LuLu Art
LuLu Art
Today, I painted a sunset painting. Beginners can drew a easy acrylic painting landscape. I made this video to introduce acrylic painting. Follow me learn acrylic painting step by step. Acrylic painting tutorial and acrylic painting techniques, are also suitable for advanced learners. Sunset painting | Acrylic painting | step by step | Daily art #238 Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video . Colors listed on the screen The materials I have used in canvas painting Canvas size: 10"x 10" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044063041484 ----------------------------------------------------- #acrylicpainting #sunsetpainting #acrylicpaintingtutorial #paintingtutorial #acrylicpaintingforbeginners #easypainting #dailypainting -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "Beautiful lake landscape | Acrylic painting | step by step #255" https://www.youtube.com/watch?v=Nbm3hoKlPnI -~-~~-~~~-~~-~-
Show All
Comment 0