Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
103 views • May 1, 2021

遼寧號被插隊?重點不在航母上!後面跟著的這艘船暴露了中國海軍數十年未解決的軟肋 | 說真話的徐某人

说真话的徐某人
遼寧號航母編隊被美軍插隊並不是那麼簡單! 901級近5萬噸的體量,用的竟然還是柴油機!這才是最大的問題。 00:00 開場 00:31 墙内自嗨 02:55 901级快速支援舰 06:13 短板在哪里? 08:58 海上加速飙车 嬉笑怒罵均可說真話,左右中間都可作觀點。這裡是一個討論社會議題的頻道,尤其關注中國與歐洲。我的觀點皆為出自肺腑,但絕不會客觀中立。因為那樣,就沒有意思了哈哈😆 歡迎訂閱:https://tinyurl.com/y3p6zy8r​ 電報群(進群先看群規):https://t.me/partyofmrxu 若鏈接失效請在TG搜索:徐某人的茶話會 Discord:https://discord.gg/BCYYehETVk 推特:說真話的徐某人,@xumouren_yt Youmaker: https://www.youmaker.com/c/Al76y446BVY0 Odysee:https://tinyurl.com/y7ndw7bn 2047論壇:https://2047.name/u/6568 聯繫郵箱:xumouren@libero.it #遼寧號 #中共 #中國航母 #辽宁号
Show All
Comment 0