Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,044 views • April 15, 2021

Clubhouse用戶數據洩露事件|Spotify推出車內聽歌產品Car Thing|蘋果4月20號舉辦發佈會【新聞回顧】

硅谷小编话科技
今天我們繼續來關注一下在過去幾天發生的比較大的科技新聞: Clubhouse用戶數據洩露事件 Spotify推出首款硬件產品Car Thing,選擇用戶免費贈送 微軟197億美元收購Nuance,微軟歷史上第二大併購案 蘋果宣布4月20號舉辦發佈會 😇贊助我們:https://donorbox.org/silicon_valley_tech SafeChat频道:https://is.gd/El9wkA
Show All
Comment 2