Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
114 views • May 14, 2021

My Heart Will Go On - Celine Dion - Violin Cover by Karolina Protsenko

Music Lovers
Music Lovers
It is my violin performance in Santa Monica a couple of weeks ago before quarantine started. I hope you like this video. The song is "My Heart Will Go On" (original by Celine Dion). This beautiful music from the "Titanic" movie. Credit: Karolina Protsenko Violin Youtube - https://www.youtube.com/channel/UC1KsyVFMu6Aq5x235IoalZQ, FB Karolina Protsenko - https://www.facebook.com/karolinaprotsenkoviolinist/
Show All
Comment 0