Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,826 views • April 20, 2022

搭乘網約車可摘口罩 Uber Lyft撤口罩規定|今日加州

搭乘網約車可摘口罩 Uber Lyft撤口罩規定 週二(4月19日)一早,網約車平台Uber和Lyft先後修改了配戴口罩的要求,將允許司機和乘客在車上摘下口罩。 自2020年5月18日起,Uber就開始要求司機乘客戴口罩,而此次的新規定,是在週一(18日)聯邦法官撤銷拜登政府發布的交通口罩令之後頒布的。 Uber表示,出於對個人和家庭安全的考量,會充分尊重選擇繼續配戴口罩的民眾。CDC也建議,位於疫情傳播高風險區的民眾戴口罩。 另外,Uber和Lyft還指出,如有必要,乘客可以再次坐回副駕駛的位置。 除了網約車公司外,達美航空、美國航空、西南航空、精神航空和聯合航空等多家航空公司,也宣布將不再強制乘客和雇員戴口罩。 #Uber口罩規定 #Lyft口罩規定 #網約車口罩規定 #疫情口罩 #乘飛機戴口罩 #拜登口罩令 #Uber乘客戴口罩 #Uber司機戴口罩 #達美航空口罩 #美國航空口罩 #飛機上戴口罩 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0