Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
16 views • April 30, 2022

點蚵成金!全台首座廢蚵殼暫置場 - 循環經濟 - 台灣新聞

農業廢棄物導向循環經濟,嘉義縣沿海東石鄉、布袋鎮是台灣重要的蚵仔產地,但產生的廢蚵殼無處堆置利用,長期影響環境。嘉義縣長翁章梁在世界地球日這天,頒發許可證,給全台首座廢蚵殼暫置場的業者,並邀請環保署及協作企業分享成果。 全台灣有12萬噸的蚵殼,其中大約有70%都在嘉義縣,因為這些蚵殼長期沒有地方堆置,常常造成環境衛生的問題。2年前嘉義縣政府輔導業者設置合法暫置場,做好相關污染防治設施及督導其後續營運管理,終於在今年頒發出全台灣第一張廢蚵殼暫置場的許可證。 廢蚵殼處理業者 戴森泰:「我真高興啊,縣長就很熱心、要解決東石鄉這些蚵殼、這些髒亂在這些社區很髒亂,他幫忙解決(蚵殼)出來外面這裡,社區就變得很清潔乾淨就對了。」 嘉義縣長 翁章梁:「50年沒辦法解決的蚵殼問題,我們一群人共同完成了一件不可能的事情,所以今天可以說是在世界地球日,那是一個非常值得紀念的日子,也是我們突破讓蚵殼可以妥善循環經濟再利用。」 環保署副署長 蔡鴻德:「以後這個養蚵的一個廢棄物蚵仔殼,它就有去處可以把它去化掉,不會再堆積在我們的環境裡頭,造成一些環境的髒亂。」 嘉義縣環保局表示說,蚵殼本身是碳酸鈣,擁有很多再利用的價值。因此讓蚵殼先有一個合法的暫置場,然後就可以提供給中、後端廠商循環再利用。 中間再利用處理機構業者代表 巫信瑩:「用牡蠣殼粉來取代沙子,然後去跟水泥做混合,做成3D列印漿體,然後列印出各種各樣造型的物品。」 後端業者代表 林姿伶:「磨碎的蚵殼?燒以後,會有抗菌的效果,那這個殼粉的天然的抗菌效果,我們的客戶就可以拿去、添加在這種塑膠的鞋子裡面。」 生產端業者代表 呂淑珍:「這個鞋子原本我們就是做跑步拖鞋,那現在就是加了蚵殼粉之後,它就可以達到一個防疫的效果,可以抗菌也可以防疫。」 透過循環經濟體系,有業者已經將廢棄的蚵殼再製成蚵殼粉、飼料、肥料、工藝用品、肥皂、寵物用品、3D列印基材、高級運動鞋及服裝等,嘉義縣政府希望可以讓「垃圾變黃金」,創造一個與眾不同的海洋廢棄物循環經濟典範。 新唐人亞太電視 張金洲 台灣嘉義採訪報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0