เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • May 27, 2022

[#513] 소설 '코브라10 뱀독 연구소' - 뱀독 해독제 '단일클론항체’를 딥스는 왜 막았을까?

예레미TV
예레미TV
□ 후원계좌(국내) : 신한은행 110-532-395014 이** □ 후원계좌(해외) : WOORI BANK (SWIFT CODE : HVBKKRSEXXX) 1081-000-956733 JUN YONGNAM □ 후원계좌(페이팔) : paypal.me/neoego80 □ 예레미TV는 보수주의 가치를 바탕으로 국내외 이슈와 세계적 현상을 전해 드리고 그 이면을 분석하는 시사 채널입니다. 이 시대의 진실을 밝히기 위해 우리는 모든 거짓과 불의에 맞섭니다. 평화로운 노예 보다 위험할 수 있는 자유를 우리는 선호합니다. □ 유튜브 예레미TV 채널 주소 https://www.youtube.com/channel/UCkF5UOwexHXcg7vHs7sfQkg □ 유메이커 예레미TV 채널 주소 youmaker.com/c/예레미tv (https://www.youmaker.com/c/PxBQ8vozlK15) □ 네이버tv 예레미TV 채널 주소 tv.naver.com/jeremytv □ Rumble(럼블)
Show All
Comment 0