ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,269 views • May 3, 2022

当局に子供の粉ミルクを恵んでほしいと訴える両親 隔離地区には電気鉄条網

中共の極端な感染症対策を強いられて、中国の民衆は基本的な自由を奪われ、人としての尊厳と最も基本的な権利すらもほとんど消滅しています。90歳を超えた上海のある老婦人は、自分の娘と最後の対面もかないませんでした。
Comment 0