ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
33 views • November 11, 2021

20211111 東突人民「被迫」服用不明藥物,中國在此做人體試驗?

數位台灣家族
Sin-kiong jîn-bîn "pī-pek" ho̍k-iōng put-bêng io̍h-mi̍h, Tiong-kok tī chia chòe jîn-thé-chhì-giām 東突人民「被迫」服用不明藥物,中國在此做人體試驗?
Comment 0