ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
443 views • March 4, 2022

Estudio Ponderoso VII

This is the 7th and last of a series of 7 studies I composed during Covid times. These pieces are writen with my students in mind, avoiding difficult bars and stretches. They have in common the key signature of F# (Em / G). The sheet music is available free of charge. See etiennedelavaulx.com.au
Show All
Comment 0