Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
927 views • February 23, 2022

🔥俄國會批准普丁境外動武|美歐斷俄金流 德國砍天然氣管線案|吳釗燮:台灣不做衝突挑釁者|早安新唐人【2022年2月23日】@新聞精選【新唐人亞太電視】三節新聞Live直播

#油管言論審查 #新唐人亞太搬家中 🔷美歐宣佈對俄新制裁 德砍天然氣管案 🔷俄羅斯國會批准普丁境外動武 🔷台外長:台不做挑釁者 但做好防範準備 🔷台討論開放商務人士入境 港限制收緊 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/3BN5TYn ======================================
Show All
Comment 0