Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,349 views • August 23, 2021

🔥中共傳禁立陶宛食品進口許可 美英挺立陶宛|蔡英文接種國產高端疫苗|154走私貓來自狂犬病疫區|早安新唐人【2021年8月23日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查​​​ #新唐人亞太台搬家中 🔷美英挺立陶宛 中共傳禁立陶宛食品進口許可 🔷數千翻譯員面臨生命危險!專訪前阿富汗口譯員 🔷總統蔡英文今赴台大醫體育館 接種國產高端疫苗 🔷154走私貓來自狂犬病疫區中國 農委會:人染疫致死率100% 📍 Youmaker (按「Follow」)|https://pse.is/NTDAPTV 📍 safechat (訂閱+按小鈴鐺)|http://bit.ly/35wXUjD​​ 📍 官網 (加入書籤)|https://www.ntdtv.com.tw/ 📍 LBRY|http://bit.ly/3npw2UL​​ 📍 MeWe|http://bit.ly/2KIor6G​​ 📍 telegram|https://t.me/ntdaptv 📍 FB|http://bit.ly/2ITZwJp​​ 📍 LINE社群|https://bit.ly/37PvMZp​​​ 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友|https://bit.ly/ntdtvfriends​​ ======================================
Show All
Comment 0