Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
70 views • September 27, 2021

[ 程曉農0922精華 ] 台美升溫 美中台解讀不同。拜登重申 無意改變一中?

主持人: 張宏林 國際時事議題:拜習通話 話中有話 拜登示好?示弱? 二度通話 話中有話 互相認知不同 兩任國安團隊觀點相通 中共利用美國 謀取代美戰略 習近平吟詩柳暗花明又一村?中媒大肆報導美方示好 拜登重申無意改變一中政策 台美升溫白開心? 中共喊”住房不炒” 地產巨頭恆大先破產 骨牌效應第一張? 本集來賓: 中國經濟學家 旅美學者 程曉農 #程曉農#拜習通話#恆大破產#杜如松#博明#習近平#拜登 #台灣#中國#房地產#股市#海南島#打房#南海#潰而不崩 #紅色瓦解#恆大地產#紅色菁英#社會改革#中共解體 #毛澤東#大饑荒#中國經濟#社會主義福利制度#民企國有 #財產國有化#紅色資本家#中共崩潰#中國民主化 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0