ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • January 2, 2023

【慧說電影】|获奖电影《一張傳單》無一句台詞 却能感动全球观众

慧月瞰今昔
慧月瞰今昔
【慧說電影】是【慧月瞰今昔】的子欄目,主要與觀眾分享發人深省,啟迪心靈,內涵經久不衰的好電影。 第一部就是新世紀影視製作的無聲影片《一張傳單》,這部影片沒有一句台詞,卻能夠溫暖無數人的心靈,各族裔观众都能心领神会,了然於心。影片已經獲得了4個國際電影節獎項,具有如此強大的表現力和感染力的影片,講述了一個怎樣的故事,又是如何感人淚下的呢?來聽聽慧月是怎麼說的。 訂閱頻道:https://bit.ly/2K78Ixg
Show All
Comment 0