ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2,351 views • June 14, 2022

〈吹替版〉上海の企業家ら 公開書簡で政治改革を要求

中国の企業家や投資家数十人が公開書簡を出しました。書簡では、中共の政治改革を求め、社会の抜本的な変革を列挙しています。 中国で匿名の公開書簡が出回り、議論を巻き起こしています。
Comment 0