ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
197/490
519 views • June 14, 2022

'Fancy Food Show' Tour in New York

NTD News
NTD News
On the East Coast, one of the biggest food expos in the entire world is taking place in New York City. NTD went on a tour, trying out some of the "fancy food" from across the globe.
Comment 0