ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,904 views • June 24, 2022

〈字幕版〉小麦やニンニクで家が買える? 不動産業者の販促キャンペーン

中国経済の柱である不動産市場が急激に悪化しています。新築住宅の価格も下落していますが、購入者の財布のひもは堅いままです。販売促進のために不動産開発業者は様々な方法を考え出しています。河南省の不動産開発業者は、小麦やニンニクを頭金として代用できるキャンペーンを始めました。
Comment 0