Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
747 views • June 13, 2022

Los mercados de todo el mundo se desploman | ¿El primer software de IA con conciencia? | 6 enero

En Primera Plana
Bienvenidos a la entrega 380 de “En Primera Plana” de la NTD. Link a las noticias: https://bit.ly/3xA04NV *** EPOCH TV: https://es.theepochtimes.com/c-en-primera-plana Formato Podcast: https://spoti.fi/371n0vg Apóyanos: https://donorbox.org/en-primera-plana Telegram: https://t.me/enprimeraplana Correo electrónico: en.primera.plana.correo@gmail.com Novedades: https://newsletter-es.youmaker.com/?channel=En-Primera-Plana *** ¨¨¨¨ Atribuciones especiales: Rising Tide by Kevin MacLeod Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/5027-rising-tide License: https://filmmusic.io/standard-license
Show All
Comment 0