Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • July 7, 2022

習訪港 林鄭尷尬 被習隨從粗暴拖拽一幕曝光;40國援烏的「馬歇爾計劃」來了 中共卻成棄子  主播:鍾嘉慧【希望之聲粵語頻道-每日要聞】

希望之聲粵語頻道
#美國 等40國商討重建 #烏克蘭,#中共 靠邊站 內容提要: 40國商討重建烏克蘭 中共靠邊站 習近平訪港 林鄭尷尬 被習隨從粗暴拖拽 大陸銀行再爆信譽恐慌 客戶銀行卡被做手腳 河北公安廳長突離世後 傳政法書記病卒 借中資謀發展 老撾深陷一帶一路債務泥潭 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0