Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
80 views • March 28, 2023

Australia Will Follow US If China Invades Taiwan: Former Australian Defense Minister Andrews

NTD News
NTD News
NTD spoke to Kevin Andrews, former Australian minister for defense and a contributor with The Epoch Times, about whether Australia would defend Taiwan if Beijing invaded the island, and if it would follow Washington's lead.
Comment 0