Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • December 17, 2020

【第53期】💥代理司法部長可能是反派?! 黑客入侵敏感軍事網絡, 幕後黑手為何而來? 密歇根聽證會Dominion CEO首現身, 盤點自我打臉的高光時刻! 真觀點 | 真飛【20201217】

真观点
真观点
14号,#dominion CEO居然出席了 #密歇根聽證會,他在 #聽證會 上有哪些自我打臉的高光時刻?美國政府部門遭遇史上最嚴重的 #黑客入侵,誰在背後?他們為了什麼?#巴爾 辭職,新上任的代理部長 #Rosen 是不是川普陣營中的一員?他似乎沒那麼簡單,最後說一下兩套 #選舉人票 出爐,接下來會發生什麼? 💕真觀點平台連接,請朋友們關注! ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/zhenguandian ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/zhenguandian ‣‣ Parler ►https://parler.com/profile/Zhenguandian ‣‣ 電報群組 ►https://t.me/zhenguandian ‣‣ mewe群組 ►https://mewe.com/join/zhenguandianfans ‣‣ 自動翻牆手機APP下載 ►https://x.co/ohope 💕合作邀約 & 爆料反饋: zhenguandian@gmail.com #听证会 #黑客内幕 #川普法律战 #代理司法部长 #国防部 #最高法院 本頻道擁有所有內容版權,未經允許不得轉載。
Show All
Comment 0