เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
939 views • September 30, 2020

How China, Russia Could Cripple U.S. Satellites and Threaten the U.S. Military and Economy: Brandon Weichert

Russia and China have weaponized space and pulled far ahead of America in the space race, says geopolitical analyst Brandon Weichert. “The Americans had better start playing catch up, otherwise, we will face a space Pearl Harbor,” Weichert said. They already have the capacity to cripple American satellites, which would not only paralyze U.S. military operations. It would also prevent you from doing basic things like paying for gas with your credit card or getting directions on your GPS. In this episode, we sit down with Weichert to discuss his new book “Winning Space.” This is American Thought Leaders , and I’m Jan Jekielek.
Show All
Comment 0