Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • June 25, 2020

三峡大坝让 “专家不知所措,每天都在惶恐当中” --回覆网友留言(脑洞vs黑洞10)

李欣隨想
李欣隨想
三峡大坝让 “专家不知所措,每天都在惶恐当中” ,第九集有人留言說我瞎编,造谣... 这集专门回覆网友留言 , 给大家看看网友实拍的一些视频,显示出南方洪水危急,国道被封... 还有网友問我個人信息,想私下联系... 这里一并回复 #三峡大坝 #专家 #惶恐
Show All
Comment 0