เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
307 views • October 4, 2021

Baltimore–Washington Superconducting Maglev Project

Railway Explained
- Book train, bus & flight tickets through the Omio: https://omio.sjv.io/VyNY4k and support our channel. Thanks. - Support us on Patreon: https://www.patreon.com/railways_explained ---------------------------------------------------------------------------------- ► Railways Explained aims to establish a WORLDWIDE COMMUNITY of all RAIL LOVERS, WORKERS AND EXPERTS, by creating regular, entertaining, and educational railway content of high quality. ► If you find yourself in at least one of these three groups, support this idea by SUBSCRIBING TO RAILWAYS EXPLAINED. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - In the last video, we talked about the non-existent high-speed rail in Canada, while today we remain on the North American continent, but we’re up for something new - something which is still at the initial, planning phase... Did you even know that there are (well developed) plans to build a Superconducting Maglev system from Washington to Baltimore? In any case, we gave our best to present this project from all relevant aspects, including discussion about all the previous Maglev initiatives in the USA, procedures that similar projects must follow, a detailed description of the project, problems that the project should address, and also the reviewed alternatives, alignments, projected construction costs, ridership figures and many other! If you want to know all about this quite interesting MAGLEV project, check out our video, and don't forget to share with us your thoughts in the comments! Enjoy! ----------------------------------------------------------------------------- Special thanks to our Patrons: David Brandon, Brendan McKeon, Linda Vainomae-Hoffmann, Andrew Saffrey, Myron York, Gerald Brady, Tim McKeoun, August Bigelow and Bill! ----------------------------------------------------------------------------- Credits: https://drive.google.com/file/d/1R7w12RoD66QY3p9pbMr8ef4NsPJR04w5/view?usp=sharing - If you enjoyed this video, SHARE it with your rail-loving friends to help us raise our community, and of course, leave your opinion in the COMMENT section and hit the LIKE button. ----------------------------------------------------------------------------- ► Stay connected with us on social media: - Facebook: https://www.facebook.com/RailwaysExplained/ - Instagram: https://www.instagram.com/railways_explained/ - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/railways-explained/?viewAsMember=true #MAGLEV #USA #Railroad
Show All
Comment 0