Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
309 views • December 10, 2021

美參議院通過拒絕私企疫苗令,紐約高院暫阻市長疫苗令,三個聯邦疫苗令的法庭現狀,多國跟進美外交制裁北京冬奧,誰還在觀望|橫河觀點 2021.12.09

橫河觀點
橫河觀點
🙏 訂閱優樂客【橫河觀點】會員:https://www.youlucky.biz/henghe 本週會員節目 【橫河觀點】專題片:你被炒了——讓中共揪心的民主峰會 美參院通過拒絕私企疫苗令,紐約最高法院暫阻白思豪疫苗令,多個疫苗令在立法、法庭和州層面受阻,新民調美國人如何看待疫苗宗教豁免,FDA需要75年才能處理完疫苗數據,多國加入外交抵制北京冬奧,法馬克龍的奧運去政治化和外交抵制無用論是怎麼回事? 00:00 美參院法案阻私企疫苗令,多個疫苗令在巡迴上訴法庭受阻 06:51 新民調十分之一美國人以宗教理由拒疫苗,過半支持宗教豁免 13:41 FDA要求75年處理108天就批准的疫苗數據, 14:50 外交抵制跟進,法國反對,體育政治化和全面抵制
Show All
Comment 0