เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
129 views • May 14, 2022

蒜泥白肉做法 #Shorts【美食天堂】家常料理食譜 一學就會

蒜泥白肉, 中文影片: https://youtu.be/Au63eLTt6uM Pork Belly in Garlic Sauce Written Recipe: https://cicili.tv/pork-belly-in-garlic-sauce/ ***** 重要通知 Important Notice ***** : 我換頻道了,所以請訂閱這個頻道: https://www.youtube.com/c/CiCiLi 我將在那裡 ,上傳全部影片,這個頻道以後就不使用了。 希望以後依然可以見到你! We've moved to another Channel, so please subscribe to https://www.youtube.com/c/CiCiLi I will upload all the content on the above channel from now on. I hope to see you there! English Recipe: www.cicili.tv CiCi的聯絡方式: http://www.cicili.tv https://www.facebook.com/cicili http://twitter.com/cicili http://instagram.com/cicili.tv #美食天堂 #蒜泥白肉做法 #蒜泥白肉酱 #Shorts © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0