Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
7 views • January 15, 2023

一位現代女子遊武當竟因迷路闖入仙境,300嵗道長爲其開示如何度過末世大劫難。。。

奇聞探秘
奇聞探秘
大家好!歡迎光臨奇聞探秘! 在中國湖北境內,有一座十分有名的大山,叫武當山。武當山雄渾壯闊,山巒疊嶂。山上有無數的道觀、大殿,被稱為道教第一名山。我們熟知的太極拳開山祖師張三豐,就曾經在此修道。我們今天這個故事就發生在武當山。一位愛好旅遊的女子,去爬武當山,竟因為迷路誤闖了仙境,遇到了明朝就在此修行的世外高人,了知了人類末劫時,如何度過劫難的真機。下面我們就跟大家分享這位女子武當山遇仙的奇異故事。 歡迎訂閲👉https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/u4svMxrVvQHSS 👉https://www.youtube.com/channel/UCh7LUGekPWDQv9evgvzLYQw
Show All
Comment 0