Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
65 views • March 17, 2022

英国手绘动画电影《伦敦一家人》 讲述一对英国夫妇从1928年初遇相爱到1971年相继离世的四十余中相濡以沫的温馨人生故事

姿游看电影
姿游看电影
《伦敦一家人》是罗杰·梅伍德执导并编剧的英国手绘动画电影,由布兰达·布莱斯、吉姆·布劳德本特等联袂配音。该片于2016年10月15日在伦敦电影节上映。 该片根据雷蒙德·布里格斯的绘本《埃塞尔与欧内斯特》改编,讲述一对普通英国夫妇从1928年初遇相爱到1971年相继离世的四十余中相濡以沫的人生故事。 1928年的伦敦,牛奶工欧内斯特骑着单车从一户上流人家窗前经过,偶遇正打开窗户抖灰的女仆埃塞尔。骑行而过的欧内斯特误以为她在和自己打招呼,开心地脱帽加礼。接下来的几天,两个人就像约好了一样,都在等待一个“招呼”。后来欧内斯特直接带着鲜花上门拜访并约埃塞尔看电影。通过约会,二人的距离迅速被拉近。这对相爱的人很快结了婚。埃塞尔辞掉女仆的工作,和欧内斯特一起贷款搬进了一要栋大房子。从红木床、二手沙发到新炉子,欧内斯特把房子一点点填满,埃塞尔开心地在一边唠叨。被填满的,不止是空荡荡的房子,还有两颗紧紧靠在一起的心。1934年,他们的儿子雷蒙德出生。夫妻二人努力为孩子打造安全而有余裕的空间,让他健康成长。1939年,第二次世界大战爆发,这个小家庭也随之动荡。埃塞尔含泪同意让他们的儿子疏散到多塞特的阿姨那里,与此同时,欧内斯特参加了消防队,为他每日亲眼所见的屠杀和轰炸而感到震惊。战争结束后,雷蒙德回到了自己家并进入文法学校学习,夫妻二人为儿子的回归举行了庆祝。雷蒙德服完兵役来到艺术学院任教,与患有精神分裂症的琼结婚,这使他的妈妈担心不已。1971年,当埃塞尔去世后,父子两人互相安慰彼此,不久后雷蒙德的父亲也离开了人世。雷蒙德将欧内斯特和埃塞尔的故事写成感人至深的文字,二人因文字而变得不朽。
Show All
Comment 0