Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • September 24, 2022

精彩片段》🔥美參院全票通過 促國際取消中國「發展中」待遇|吳嘉隆|@新聞大破解

新聞大破解
新聞大破解
美東時間9月21日美國聯邦參議院,通過蒙特利爾議定書「基加利修正案」,另以96比0通過議員蘇利文附加條款,要求國務院向聯合國提議,不再讓中國被認定「發展中國家」地位,這裡背景是氣候議題。 #基加利修正案 #不再認定中國是發展中國家 #新聞大破解 #明居正 #吳嘉隆 ———————— ※以上來賓言論不代表本台立場 #新聞大破解 每週三、五 晚上 10 點更新影片 (台灣時間) 🎯 乾淨世界 ➡️ https://bit.ly/3PYmLl1 🎯 新唐人亞太電視台 APP ➡️ https://bit.ly/3tlw5Hs 社會情勢快速變遷,網路訊息真假難辨,中資媒體炒作,加深社會矛盾。 #新唐人亞太電視台 特別邀請專家來賓破解新聞,讓您快速釐清趨勢動向,掌握國際高度,洞悉真相!
Show All
Comment 0