เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
333 views • April 19, 2021

Sunrise windmill painting | Acrylic painting | step by step #261

LuLu Art
LuLu Art
Today, I painted a sunrise windmill painting. Beginners can draw an easy acrylic painting landscape. I made this video to introduce acrylic painting. Follow me to learn acrylic painting step by step. Please subscribe and like. Thank you~~ See you in the next video. Colors listed on the screen Canvas size: 8"x 10" Acrylic Colors: MontMarte Paintbrush: MontMarte & Phoenix BGM uses the YouTube library ----------------------------------------------------- Follow Me On Instagram: https://www.instagram.com/luluart_btwy/ Follow Me On Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100052533196234 ----------------------------------------------------- #acrylicpainting #sunrisepainting #acrylicpaintingtutorial #paintingtutorial #dailypainting @Wow Art , @Chloe Art , @Peter Dranitsin , @Joony art , @Correa Art , @Grace J Art , @Joni Young Art , @Art of John Magne Lisondra -~-~~-~~~-~~-~- Please watch: "Beautiful lake landscape | Acrylic painting | step by step #255" https://www.youtube.com/watch?v=Nbm3hoKlPnI -~-~~-~~~-~~-~-
Show All
Comment 0