Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • June 17, 2022

20220617 中國官方說:上海已經復工復產了,那麼現況呢?

數位台灣家族
Tiong-kok koaⁿ-hong kóng: Siōng-hái í-keng ho̍k-kang-ho̍k-sán, nā-àn-ne hiān-hóng-ne? 中國官方說:上海已經復工復產了,那麼現況呢?
Comment 0