Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
12 views • May 21, 2021

南韓總統文在寅即將在本月21日訪問美國,參加韓美首腦會談。有專家預測半導體等四大核心領域的供應鏈將成為主要議題

南韓總統文在寅即將在本月21日訪問美國,參加韓美首腦會談。有專家預測半導體等四大核心領域的供應鏈將成為主要議題
Comment 0