Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • March 11, 2022

江澤民白手套出事 央視一姐消失;5大信號 普京或有健康問題;林鄭宣佈擴7萬床位 專家質疑 主播:林詩明

希望之聲粵語頻道
各界都在探討這場戰爭將如何結束,其中 #普京 出現 #健康問題 ,被迫終結入侵被認為是一種可能。 《每日電訊報》(The Daily Telegraph)3月10日的文章列舉5個證據,認為普京確實可能有健康問題。 江澤民白手套出事 央視一姐消失 5大信號 普京或有健康問題 林鄭宣佈擴7萬床位 專家質疑 兩大突變 俄烏或出現轉折 中共記者隨俄軍採訪 被疑間諜 澳洲宣佈太平時期最大規模擴軍
Show All
Comment 0